1. Điểm là gì?

Điểm (Vpoint) là đơn vị tích lũy được từ giao dịch mua sắm hàng hóa dịch trực tuyến/trực tiếp tại các cửa hàng của, 1 điểm Vpoint có giá trị tương đương 3.000 VND khi thanh toán.

2. Tỷ lệ quy đổi điểm như thế nào?

+ Mỗi giá trị Hóa đơn 100.000 VND được quy đổi thành 1 điểm.

+ 1 điểm = 3.000 VND

Lưu ý:

+ Áp dụng cho lần đặt hàng thứ 2 trở đi

+ Không làm tròn khi tích lũy, ví dụ, 170.000 VND thì vẫn tính 1 điểm.

3. Làm thế nào để tôi có thể tích điểm?

Quý khách thực hiện mua sắm hàng hóa, dịch vụ tại các cửa hàng của VOVE vui lòng cung cấp số điện thoại chính xác khi đã đăng ký ban đầu. VOVE không giải quyết các trường hợp sử dụng số điện thoại khác với sđt đăng ký ban đầu.

4. Tôi có thể đổi điểm ra tiền mặt không?

Không. Điểm có thể được sử dụng để thanh toán hàng hóa thay cho tiền mặt, nhưng không thể quy đổi ra để nhận tiền mặt.

5. Số điểm tối đa được tiêu mỗi giao dịch là bao nhiêu?

KH được tiêu số điểm bất kỳ trong phạm vi số dư tài khoản.

6. Tôi có thể sử dụng điểm cho người khác không?

Không.

7. Để khiếu nại về điểm hay giao dịch thì tôi cần làm gì?

Quý khách vui lòng liên hệ: 0938711019