Tại sao Ấn Độ giáo có nhiều thần đến vậy?

Mọi người thường nghĩ rằng Ấn Độ giáo là một tôn giáo đa thần. Họ thường hỏi, "Tại sao lại có rất nhiều vị thần đên vậy?"

Người Ấn Độ giáo tôn thờ một Đấng tối cao được gọi là Brahman mặc dù được gọi bằng những tên khác nhau. Điều này là do các dân tộc ở Ấn Độ với nhiều ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau đã hiểu một Thiên Chúa duy nhất theo cách riêng biệt của họ.

Thần tối cao có sức mạnh thần thánh không thể đếm được. Khi Thượng đế vô hình, Ngài được gọi bằng thuật ngữ Brahman. Khi Đức Chúa Trời có hình dạng, Ngài được gọi bằng thuật ngữ Paramatma. Đây là Thượng đế toàn năng, có ba dạng chính là Brahma; đấng sáng tạo, Vishnu, người duy trì và Shiva, kẻ hủy diệt.

Hình tượng Brahman trong Ấn Độ giáo

Người theo đạo Hindu tin vào nhiều vị thần thực hiện các chức năng khác nhau; giống như các giám đốc điều hành trong một tập đoàn lớn. Không nên nhầm những thứ này với Thần tối cao.

Trong Ấn Độ giáo, Thượng đế không ở đâu xa, sống ở một phương trời xa xôi, mà ở bên trong mỗi linh hồn, trong trái tim và tâm thức, đang chờ được khám phá. Và mục tiêu của Ấn Độ giáo là biết Chúa theo cách thân mật và kinh nghiệm này.

Ấn Độ giáo không phải là tôn giáo đa thần. Người Hindu tôn thờ một vị thần mà không phủ nhận sự tồn tại của các vị thần khác. Những người theo đạo Hindu tin vào một vị thần có sức lan tỏa rộng khắp duy nhất, người cung cấp năng lượng cho toàn bộ vũ trụ. Người ta tin rằng Chúa ở cả thế giới và bên ngoài thế giới. Đó là quan điểm cao nhất của người Hindu.

Thần Shiva trong đạo Hindu

Ấn Độ giáo cho phép tự do tiếp cận Đức Chúa Trời theo cách riêng của mỗi người, khuyến khích nhiều con đường, không đòi hỏi sự phù hợp với chỉ một con đường. Nó cho phép mọi người tin tưởng và cầu nguyện với các khái niệm của riêng họ về Thần thánh dưới bất kỳ hình thức nào họ chọn, đồng thời nâng tất cả họ lên thực tại cuối cùng, đó là Thần tính toàn năng, toàn diện và toàn trí duy nhất, Đấng không đòi hỏi lòng trung thành, không trừng phạt ai vì thiếu niềm tin, nhưng cung cấp trí tuệ, sự thoải mái, lòng trắc ẩn và tự do cho những ai tìm kiếm nó. Theo Ramdas Lamb, phó giáo sư tại Đại học Hawaii, tất cả những gì họ cần làm là nhìn vào bên trong và nghiên cứu thực địa.

Hình tượng Paramatma

Thực tế không thay đổi là Thượng đế tồn tại trong mỗi cá nhân với tư cách là Thần tính Tối cao, Bất diệt. Trong tiếng Phạn, khái niệm này là "tattvamasi", có thể được dịch là "Bạn là như vậy" hoặc "Chính là bạn."

Người Hindu tin vào Thực tại tuyệt đối vô hình là Thượng đế và cũng tin vào Thượng đế với tư cách là Chúa và Đấng sáng tạo cá nhân. Sự tự do này tạo nên sự hiểu biết về Thượng đế trong Ấn Độ giáo, tôn giáo độc thần lâu đời nhất.

Ấn Độ giáo cũng độc đáo khi cho rằng Thượng đế có thể được trải nghiệm, và trên thực tế, đó là mục tiêu cuối cùng của linh hồn một người.

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC